Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

fruneman
20:55
8544 9248 500
Ostatnio mój wolny czas poświęciłam na zwiedzanie rezerwatów. Osobiście wkurzyłam się na to jak bardzo ludzie nie szanują takich miejsc. Wzięłam więc worek i zaczęłam sprzątać. Nie prosiłam o pomoc, ale praktycznie wszyscy śmiali się. Reszta udawała że nie widzi. Coś jak z sprzątaniem duszy. Każdy niby wspiera, kibicuje. Ale ludzie i tak będą się śmiać że pochylasz się nad brudami.  Czystej i poukładanej duszy wam życzę 
fruneman
20:54
6315 d933
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viaQudaci Qudaci
fruneman
20:48
3003 5f69 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaQudaci Qudaci
fruneman
20:47
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viaQudaci Qudaci
fruneman
20:34
6373 8e2b 500
Reposted fromfungi fungi viajustonebullet justonebullet
fruneman
20:33
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viajustonebullet justonebullet

May 13 2019

fruneman
06:45
2970 b32f 500
Reposted frompiehus piehus viaNaitlisz Naitlisz

May 12 2019

fruneman
21:10
2305 d3b6 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
11:45
3372 26ac
fruneman
11:31
1277 59ac 500
Reposted fromyikes yikes viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
11:30
7006 bdb0 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
11:29
3121 a708 500
Reposted fromyikes yikes viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
11:29
0940 4f1f 500
Reposted fromseverak severak viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
11:23
Koty i psy są dziś rodzajem aniołów, które ratują ludzi przed szaleństwem w tych wielkich blokach, aglomeracjach; one biedne muszą się poświęcić, żeby człowiek nie zwariował. Psy ze zwierząt ruchliwych i eksplorujących otoczenie stają się osowiałymi grubasami, wyprowadzanymi dwa razy dziennie na skwerek przed blok. Koty, inteligentni myśliwi – całe dnie śpią na kanapach. Wysterylizowane, nie mają żadnego życia społecznego, kontaktu ze swoim gatunkiem, jedzą spreparowaną żywność. Należałyby im się pomniki.
Olga Tokarczuk
Reposted fromciarka ciarka
fruneman
11:22
Reposted fromFlau Flau viaQudaci Qudaci
fruneman
11:21
7323 c58d
Reposted frompastainmy pastainmy viapotatos potatos
fruneman
11:21
fruneman
11:21
2325 c269 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaQudaci Qudaci
fruneman
11:20
7401 bfa7
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka

March 28 2019

fruneman
10:00
7381 aa44 500
Reposted fromsavatage savatage viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl