Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

fruneman
15:32
3220 73aa 500
Reposted fromscience science
fruneman
08:44
Reposted fromFlau Flau viajulann julann
fruneman
08:43
3039 f0ee
Reposted fromzciach zciach viamolotovcupcake molotovcupcake
08:20
0144 c381 500

cream-in-your-coffee:

This would literally be me

Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya vialooque looque
fruneman
08:16
8715 584f
Reposted fromtfu tfu viazupkazproszku zupkazproszku

June 07 2017

21:31
1557 9dec 500

lambrini-socialism:

markv5:

Кот помог как мог

“the cat helped as much as he could”

fruneman
21:25
Reposted fromfungi fungi viacoloredgrayscale coloredgrayscale
fruneman
21:25
Reposted fromfungi fungi viacoloredgrayscale coloredgrayscale
fruneman
21:24
fruneman
21:16
5401 4399 500
Reposted fromovtza ovtza viachowchow chowchow
fruneman
21:10
Reposted fromcarfreitag carfreitag viatimmoe timmoe
fruneman
21:04
3907 8d8a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viarasko rasko
fruneman
21:02
20:56
fruneman
20:52
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromdejno dejno viapollywood pollywood
20:49
7580 672b 500

kniivila:

Dog does not understand

fruneman
08:12
08:11
8756 9985 500
Reposted fromaisu aisu viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
fruneman
08:09
Reposted fromkaiee kaiee via92feliks 92feliks
fruneman
08:08
7321 99f8 500
Flip clock
Reposted fromgruetze gruetze viawypierdalac wypierdalac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl