Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

fruneman
12:34
8367 1c81 500
Reposted fromstroschek stroschek viaYSoSerious YSoSerious

April 21 2018

fruneman
16:10
So I found this little corner of purity and niceness in the pile of internet garbage, and I believe it's a true gem
Reposted fromJapko Japko via92feliks 92feliks

April 20 2018

fruneman
20:26
0062 b7e7 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
fruneman
18:52
4446 f19f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaesekuchen kaesekuchen
fruneman
08:31
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
08:25
3373 b1bf 500
Reposted fromgket gket viaQudaci Qudaci
fruneman
08:24
6599 54e4 500
Reposted fromtfu tfu viapotatos potatos

April 18 2018

fruneman
11:34

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxcvbz xcvbz
fruneman
11:33
3366 6e39 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakaesekuchen kaesekuchen
fruneman
11:33
2446 2a36 500
Reposted fromtfu tfu viapunisher punisher
fruneman
11:09
fruneman
11:09
9255 afcc 500
fruneman
11:07
4021 b5a7
Reposted fromcountingme countingme viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
11:07
7227 2203 500
Reposted fromratek ratek viaNaitlisz Naitlisz
fruneman
11:02
8290 a46d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viapotatos potatos
fruneman
10:56
3386 1172 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapotatos potatos

April 17 2018

fruneman
11:17
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viajustonebullet justonebullet

April 11 2018

fruneman
09:58
8932 dcd0 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapulczynski pulczynski
fruneman
09:49
0251 7c85
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viapleple pleple

April 09 2018

fruneman
12:09
8530 108a 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaNaitlisz Naitlisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl